Μέσα από το πέρασμα του χρόνου διαμορφώθηκαν πολλά είδη διδασκαλίας Γιόγκα.

  • Jnana Yoga {η γιόγκα της γνώσης}
  • Bhakti Yoga {η γιόγκα της αφοσίωσης}
  • Karma Yoga {η γιόγκα της προσφοράς}
  • Kriya Yoga {η γιόγκα της λύτρωσης}
  • Raja Yoga {η Βασιλική γιόγκα}

Όσο διαφορετικά και αν είναι μεταξύ τους αυτά τα είδη, όλα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Εναρμόνιση των ενεργειών μέσα μας και επαναφορά της γαλήνης μεταξύ νού, ψυχής και σώματος. ‘Ολες οι πόζες δρούν δραστικά τόσο στο οργανικό επίπεδο όσο και στο ενεργειακό και πνευματικό.

Συνοψίζοντας, η γιόγκα είναι μια αρχαία φιλοσοφία και επιστήμη,η οποία,ανεξαρτήτος είδους, εξαγνίζει τον άνθρωπο από το Εγώ, αναγεννώντας την ικανότητα και την ανάγκη της αυτο-αγάπης , συμμερισμού και προσφοράς, ενισχύοντας εξίσου τον οργανισμό, τα όργανα και όλες τις λειτουργείες του. Η ψυχή και η προσωπικότητα ξεγιμνώνεται χωρίς τύψεις και ενοχές,και χωρίς την ανάγκη της αίσθησης της τιμωρίας.

Κάθε πόζα είναι και μια ακόμη ανακάλυψη των δυνατοτήτων μας και του εαυτού μας.