Γιόγκα σημαίνει ένωση, αρμονία, συνάντηση.

“Η Γιόγκα είναι η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις μου. Είναι η κίνηση των σκέψεών μου. Είναι η αίσθηση της αναπνοής μου. Είναι η απόδειξη ύπαρξης,και του να είσαι ζωντανός. Είναι ο εορτασμός της ελευθερίας όντας ακόμα εντός σώματος. Είναι το προσκήνιο του παρασκηνίου μου. Καθώς κινούμαι διαμορφώνομαι και καθώς διαμορφώνομαι, γίνομαι άυλος. Λατρεύω τη Γιόγκα.”

Ανώνυμος:

“Γιόγκα είναι η επιστήμη της αυτοαναγνώρισης. Το κύριο ενδιαφέρον της είναι η πνευματική εξάσκηση, κυρίως μέσω διαλογισμού και να μας οδηγήσει πέρα από τη θλίψη και την αγνομωσύνη που υπάρχει στον κόσμο. Μας μαθαίνει πως να αγαπάμε πέρα από την εξωτερική σωματικώς και εγωιστικώς βασισμένη προσωπικότητά μας, προσεγγίζωντας τον αθάνατο εαυτό που είναι βαθειά κρυμμένος στην καρδιά. Η Γιόγκα προσφέρει το κλειδί για πνευματική εξέλιξη,το οποίο σημαίνει απόκτηση γνώσης από την πραγματική μας φύση ανεξαρτήτως χρόνου, απόστασης, φθοράς και ταλαιπωρίας…”

David Fawley {yoga and ayurveda}:

Η ιστορία της Γιόγκα χρονολογείται απο το 3000 π.Χ, όπου πρωτοεμφανίζεται σε δύο συλλογές από έγγραφα. Τα Vedas και τα Upanishads, τα οποία έγιναν και η κυρίως υποδομή της Γιόγκα διδασκαλίας. Η Γιόγκα είναι η τέχνη της απελευθέρωσης του είναι μας ,ολοκληρώνοντας το καθήκον της ζωής.

Στον τρίτον αιώνα π.Χ, τα γιόγκα σούτρας {Yoga Sutras} του Patanjali, συστηματοποίησαν τις διδασκαλίες της Γιόγκα. Πολύ αργότερα στα μέσα του 14 ου αιώνα η γιόγκα του Swami Svatmarama {Hatha Yoga Pradipika}, έκανε την εμφάνισή της, η οποία θεωρήται και ως το βασικό εγχειρίδιο της Hatha Yoga.