Οι οχτώ αρχές της μεθόδου Pilates

Για να καταλάβουμε την μέθοδο Pilates θα πρέπει να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές που διέπουν την τεχνική εκτέλεσης του προγράμματος.  Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται οι ασκήσεις και όχι αρχικά οι επαναλήψεις ή η ταχύτητα εκτέλσής τους.

Μας ενδιαφέρει λοιπόν η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Οι οχτώ αρχές είναι:

 • Αυτοσυγκέντρωση
 • Κέντρο
 • Αναπνοή
 • Έλεγχος
 • Ακρίβεια
 • Ροή στην κίνηση/απλές κινήσεις
 • Απομόνωση
 • Ρουτίνα

Που ωφελεί η μέθοδος Pilates

 • Δουλεύει τον πυρήνα από μέσα προς τα έξω
 • Αποσυμπιέζει τη σπονδυλική στήλη
 • Μακραίνει τους μύες του σώματτος
 • Βελτιώνει τη σωματική στάση
 • Ενδυναμώνει τους μύες της κοιλιακής χώρας και του πάνω μέρους της πλάτης
 • Βελτιώνει την αναπνοή
 • Μαθαίνει το σώμα να σκέφτεται για τον εαυτό του
 • Αυξάνει την κινητικότητα όλου του σώματος
 • Βελτιώνει τον έλεγχο αλλά και την πνευματική εστίαση
 • Βελτιώνει το συντονισμό, το συγχρονισμό των κινήσεων αλλά και την ισορροπία
 • Βοηθά κάθε αθλητική δραστηριότητα
 • Βελτιώνει την καθημερινή ζωή
 • Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Ώρες μαθήματος

Δευτέρα
09:00 - 10:00
Τρίτη
20:00 - 21:00
Τετάρτη
09:00 - 10:00
Πέμπτη
20:00 - 21:00
Παρασκευή
09:00 - 10:00